Euro 7-norm het einde van verbrandingsmotor in 2025

De EU heeft fikse, ambitieuze doelstellingen wat betreft de groene energietransitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de transitie van voertuigen met verbrandingsmotoren naar elektrische voertuigen. Het is namelijk een belangrijke methode om de uitstoot van CO2 verder terug te brengen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten, is de EU met de Euro 7-norm op de proppen gekomen. Deze maakt het volgens de Duitse auto-industrie bijna onmogelijk om nog verbrandingsmotoren te verkopen vanaf 2025.

Stoppen uitstootfluctuatie

Een van de belangrijkste veranderingen die in deze norm is opgenomen, is het feit dat de uitstoot van een voertuig ten allen tijden hetzelfde moet gaan zijn. De uitstoot mag dus niet hoger of lager zijn bij het rijden met een dakkoffer, bij hoogteverschillen of in andere specifieke omstandigheden. Dit is hoe dan ook iets wat voor verbrandingsmotoren voor grote problemen gaat zorgen. Deze hebben namelijk wel degelijk te maken met fluctuerende uitstoten. Wanneer je bijvoorbeeld een berg op rijdt, moet een verbrandingsmotor een stuk harder werken. Dit laat de uitstoot toenemen.

De overkoepelende auto-industrie van Duitsland meent dan ook dat dit een onmogelijke eis is. Helemaal gezien je daar nog bij op moet tellen dat een auto 15 jaar lang of 200.000 kilometer lang precies even zuiver moet rijden als een nieuwe auto. Iets wat voor verbrandingsmotoren hoe dan ook voor problemen gaat zorgen.

Nog niet definitief

Het gaat hierbij nog niet om een eis die definitief is. Er is sprake van een concept. Echter is de verwachting dat de overstap van de Euro 6D-norm naar de Euro 7-norm gaat zorgen voor een reductie van 66% van de CO2-uitstoot. Bovendien is het idee dat de uitstoot van stikstof wordt gehalveerd en dat er van de uitstoot van fijnstoffen nog maar een zesde van het huidige niveau overblijft. Iets waar een auto dus aan moet blijven voldoen wanneer het er bijvoorbeeld al bijna 200.000 kilometer op heeft zitten en tegen een berg op rijdt.

Een andere moeilijkheid waar we volgens de woordvoerder van de Duitse auto-industrie mee te maken krijgen, is bijvoorbeeld de te trage uitrol van het laadnetwerk in Europa voor elektrische auto’s. Zodoende is het gewoon niet mogelijk om in 2025 de verbrandingsmotor al te verbannen.

In plaats daarvan doen we er volgens haar goed aan om synthetische brandstoffen en waterstoftechnologie verder te ontwikkelen. Dit zijn alternatieven die meer opties geven.

Desondanks lijkt het er sterk op dat het verbannen van de verbrandingsmotor in meerdere landen juist sneller dan gepland gaat. Zo is de verwachting dat Groot-Brittannië het verbod op verbrandingsmotoren verplaatst van 2035 naar 2030. Hierdoor komt er meer en meer druk te staan op fabrikanten van verbrandingsmotoren. Het is hoog tijd om alternatieven te ontwikkelen en innovatie door te voeren. Zodoende gaan we als Europa, en uiteindelijk ook de wereld, langzaam maar zeker afstappen van de verbrandingsmotor. Deels onder druk van de EU, maar toch vooral om aan de aarde als geheel geen verdere schade aan te richten. De eerste stappen zijn in ieder geval gezet.