Kierdichtheid

Kierdichtheid en luchtdichtheid

Met kierdichtheid wordt ook wel de luchtdichtheid bedoeld. Het is van belang dat de luchtdichtheid aan de norm voldoet die wordt berekend aan de hand van de EPC berekening. EPC staat hierbij voor Energie Prestatie Coëfficiënt.

Eisen voor BENG

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna ENergieneutrale Gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese richtlijn EPBD. Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt vanaf 1 juli 2020, EPC komt dan te vervallen. De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van 3 eisen.

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling en verwarming
  • het maximale primair fossiele energiegebruik, eveneens kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling, verwarming, warmtapwaterbereiding en ventilatoren
  • het minimaal aandeel hernieuwbare energie zoals het gebruik van aardwarmte, wind- en zonne-energie

Wat is de EPC-Norm? (tot juli 2020, daarna BENG)

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten op het gebied van energiezuinigheid aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt uitgedrukt in de EPC-norm. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager de EPC. De EPC wordt berekend met de bepalingsmethode EPG (NEN 7120). Met NEN 7120 kan energiebesparende maatregelen voor nieuw- en verbouw berekend worden en een keuze gemaakt worden tussen de verschillende maatregelen. De gemaakte berekeningen worden ingevoerd in EPG software.

Luchtdichtheidsklassen

In Nederland wordt de luchtdichtheid uitgedrukt in drie klassen.

  1. Klasse 1: Basis. Klasse 1 wordt als basisklasse aangeduid en moet als ondergrens worden beschouwd. Deze klasse voldoet aan het Bouwbesluit, en heeft verder geen bijzondere eisen. Klasse 1 komt tegenwoordig in de uitvoerende bouw vrijwel niet meer voor.
  2. Klasse 2: Goed. Klasse 2 wordt als goed aangeduid en dient als standaard (ondergrens) voor woongebouwen en woningen. Deze klasse voldoet aan de eisen voor energiezuinig bouwen en wordt gezien als de gewenste huidige standaard. Klasse 2 voldoet in de huidige bouwpraktijk voor nieuwbouwwoningen.
  3. Klasse 3: Uitstekend. Klasse 3 wordt als uitstekend aangeduid en is de ondergrens voor het Passiefhuisconcept en voor energieneutraal bouwen. Om deze klasse te behalen zijn extra eisen nodig. Klasse 3 moet voor Passief Bouwen aangehouden worden.

Kierdichtheid

Een goede kierdichting zorgt voor een beter comfort, er komt namelijk minder koude lucht door de kieren en naden in de gevel. Naast een verbetering van het comfort zorgt het ook voor een verlaging van het energieverbruik omdat er minder warmte verloren gaat.

Tocht in huis is niet comfortabel: het voelt koud aan. Extra stoken helpt niet echt. Naden en kieren dichtmaken met tochtstrips of ander materiaal helpt wel. Energie besparen in een tochtig huis valt niet mee. In plaats van de thermostaat een graadje lager te zetten, zal de neiging zijn er een graadje bij te doen omdat het zo koud aanvoelt. Echt comfortabeler wordt het dan niet, maar het gasverbruik gaat wel omhoog.

Wat beter helpt is naden en kieren dichtmaken met tochtstrips, tochtband of ander materiaal. Dat levert niet alleen een comfortabeler huis op, maar ook minder stookkosten. Het gasverbruik van een gemiddelde eengezinswoning gaat met ongeveer 70 m3 per jaar omlaag na het dichtmaken van naden en kieren. Dat komt neer op een besparing van 60 euro per jaar. Het dichten van kieren voorkomt tocht. Als de tocht verdwijnt, is het behaaglijker in huis. Compenseren met een graadje meer stoken is dan niet meer nodig.

Op de begane grond zitten vaak onopgemerkte kieren in de meterkast, het kruipluik en leidingdoorvoeren. Ook kun je kieren tegenkomen tussen draaiende kozijndelen van ramen en deuren, en op de aansluiting van kozijnen naar de gevel. Aan de binnenzijde van de gevel kunnen naden zitten tussen gipsplaten, en in de aansluiting tussen de beganegrondvloer en de gevel. Op hogere verdiepingen kunnen kieren zitten rond leidingdoorvoeren, en tussen gipsplaten. In het dak kun je naden tegenkomen tussen dakplaten, in de nok van het dak en in de aansluitingen van het dak.

Heb je een goed geïsoleerd huis waarvan naden en kieren dicht zijn, besteed dan ook aandacht aan ventilatie: de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht moet dag en nacht en in alle jaargetijden doorgaan. Gebeurt dat niet, dan raakt de lucht binnen vervuild en dat zorgt voor gezondheidsklachten.

  • Kennis en ervaring
  • Korte lijnen
  • Deskundig advies
  • Vakwerk