Nieuw politiek isolatieprogramma CU, GL en CDA

Nu de hele wereld flink bezig is met de groene energietransitie, besteedt ook de politiek hier steeds meer aandacht aan. Zaken als een warmtepomp, thuisbatterij, PVT-systeem zijn meer en meer bekend bij de gemiddelde Nederlander. Zodoende is het voor de politiek zaak om actie te ondernemen. En dat is precies wat de ChristenUnie, GroenLinks en CDA op dit moment doen. Ze komen met een Nationaal Isolatieprogramma, dat als doel heeft om ieder jaar 200.000 woningen te isoleren.

Versneld isoleren

Op dit moment gaat het effectief isoleren van woningen op een tempo van zo’n 65.000 woningen per jaar. Middels het nieuw geïntroduceerde programma moet dit dus verdrievoudigd worden. Zodanig dat in het jaar 2050 maar liefst 2.7 miljoen slecht geïsoleerde huizen alsnog een stuk energiezuiniger zijn. Bij het vergroenen van het energieverbruik behoort ook het verhogen van de efficiëntie. En het besparen van energie levert op die manier een hoop winst op.

12 verschillende bouwstenen

Om duidelijk te maken wat dit isolatieprogramma allemaal inhoudt, zijn er 12 verschillende bouwstenen opgesteld. Deze worden universeel ondersteund, bijvoorbeeld door partijen als de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Koninklijk Bouwend Nederland. Al met al gaat het daarbij om de volgende punten:

 1. Sneller: Het isoleren moet sneller. Het liefst verdrievoudigd dankzij dit programma.
 2. Slimmer: Specifieke slecht geïsoleerde woningen bundelen, zodat je op een efficiënte, goedkoper manier aan de slag gaat.
 3. Socialer: Huishoudens met lagere inkomens extra ondersteunen middels een vouchersysteem met een isolatiebon.
 4. Draagvlak en enthousiasme creëren in lokale gemeenschap: Actief het initiatief van isoleren ondersteunen met lokale initiatieven, coaches en specifieke loketten en balies.
 5. Maatwerk door lokale isolatieteams: Specifieke, lokale teams voeren de werkzaamheden uit en helpen waar nodig de eerdergenoemde ambassadeurs en coaches.
 6. Vakmensen voor vakwerk: Vakwerk vereist vakmanschap. De juiste kennis van de lokale isolatieteams vormt daarom een belangrijke basis.
 7. Geen geïsoleerde aanpak van isolatie: Het blijft belangrijk om mensen aan te sporen te investeren in warmtepompen en andere energiezuinige apparatuur.
 8. Gezond en milieuvriendelijk: Een duurzame isolatie heeft de prioriteit. Middels duurzame materialen die onderdeel uitmaken van een circulaire economie.
 9. Welstand uit nee-stand halen: Specifieke welstandcommissies krijgen als doel om authentieke schoonheid te waarborgen, terwijl we toewerken naar energiebesparing.
 10. Eenvoudige en aantrekkelijke subsidies en financieringen: Toegang tot subsidies moet duidelijk en aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld door per genomen isolatiemaatregel een extra, makkelijk toegankelijke subsidie uit te keren.
 11. Boter bij de vis doen: Een extra investering van 300 miljoen per jaar is nodig om alle genoemde punten te realiseren.
 12. Persisteren: Langdurige zekerheid is essentieel. Dit biedt de handvaten voor alle partijen om de juiste investeringen te doen, mensen te trainen en gemaakte plannen tot uitvoering te brengen.

Aan het eind van de rit gaan deze 12 punten dus een grote, landelijke energiebesparing opleveren. Daar staat een toegenomen kostenpost op de korte termijn tegenover. Uiteindelijk zal de tijd wijzen of dit Nationale Isolatieprogramma verloopt zoals de verschillende politieke partijen hopen dat het gaat lopen. Hoe dan ook is er een belangrijke stap gezet naar een groenere leefomgeving. Zoals gezegd, begint het allemaal bij het besparen van zoveel mogelijk energie. Ook duurzame energiebronnen gaan dan beduidend goedkoper worden. Iedereen is erbij gebaat wanneer er minder onnodig energie verloren gaat.