Rendement van warmtepompen en airco neemt steeds verder toe

Warmtepompen zijn één van de meeste bekende bronnen van hernieuwbare energie. De warmtepomp is de afgelopen jaren bekend geworden als groen alternatief voor bijvoorbeeld de aansluiting op het gasnet. Hoe meer mensen er overstappen op een warmtepomp, hoe beter dit voor het klimaat gaat zijn. Een belangrijk punt van aandacht is daarbij altijd de kostenpost geweest. Uiteindelijk kiezen mensen voornamelijk voor datgene dat het goedkoopste is. Het is dan een bijzonder goede ontwikkeling dat het rendement van warmtepompen steeds verder blijkt toe te nemen. Deze innovatie zorgt ervoor dat een warmtepomp ook financieel steeds aantrekkelijker is.

Met sprongen vooruit

Daarbij gaat het niet slechts om marginale innovatie. Fabrikanten van deze toestellen geven in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2021 aan dat het rendement van de warmtepompen met sprongen vooruit gaat.

De beste manier om dit in cijfers uit te drukken, is middels de Seasonal Coefficient of Performance. Deze SCOP geeft aan wat de prestatie van een CV-ketel of warmtepomp is. Een ‘normale’ elektrische CV-ketel heeft bijvoorbeeld een SCOP van 1. Dit geeft aan dat het 1 kWh aan warmte uit 1 kWh aan elektriciteit weet te behalen. In de praktijk is dit lang niet zo efficiënt als dat een warmtepomp is. Ze zijn bijvoorbeeld in staat om een SCOP van 3 te bereiken. Dit geeft dan weer aan dat 1 kWh aan elektriciteit 3 kWh aan warmte weet te produceren.

Innovatieve in 2023

In het eerdergenoemde rapport werd gevraagd aan de producenten wat de huidige SCOP van hun warmtepompen was in het jaar 2020. Vervolgens werden ze ook gevraagd naar de verwachting die ze hebben voor het jaar 2023 qua SCOP. Met andere woorden; wat de vooruitgang qua rendement van de warmtepomp ging worden.

Daarbij kwam men tot de conclusie dat er vooral qua bodemwarmtepompen een flinke verwachte stijging in het rendement zit. In het jaar 2020 bedroeg de SCOP namelijk nog 4,5. Echter is de gemiddelde verwachting van de producenten dat deze in het jaar 2023 op 5,2 gaat uitkomen. Dit levert een groei van 16% op. Voor overige warmtepompen zal deze stijging in rendement iets minder gaan zijn. Desalniettemin blijft het wel een significante stijging. Voor de luchtwarmtepomp is de verwachting bijvoorbeeld dat het rendement met 5% toeneemt tot 4,4 in 2023. Voor warmtepompen met een PVT-systeem mogen we uitgaan van een verwachting stijging van 12% tot 5,5. Tot slot is er nog de groep airconditionings, die ook een verwarmingsfunctie hebben. Zij gaan in de komende 2 jaar naar verwachting 27% beter presteren.

Combinatie van factoren

Het is niet helemaal duidelijk waar deze stijging in rendement precies aan te danken gaat zijn. Enerzijds gaat verbeterde technologie natuurlijk een rol spelen. Maar aan de andere kant verwacht men ook dat woningen een nog betere isolatie gaan krijgen.

In 2021 zijn er tot nu toe al meer dan 70.000 nieuwe warmtepompen geïnstalleerd, een record. Zodoende zijn er meer dan 300.000 warmtepompen in gebruik. Het heeft er alle schijn van dat deze stijging de aankomende jaren door blijft zetten. Al is het nog maar de vraag of we in 2030 op een totaal van 1,3 miljoen uitkomen, het doel van het Klimaatakkoord. Afvlakking van de groei komt mogelijk om de hoek kijken. Eén ding is in ieder geval zeker; hoe hoger het rendement van de warmtepompen, hoe groter de kans dat mensen het gaan aanschaffen.