Trias Energetica En Duurzaam Wonen Wijzer

Alle uitwerkingen, offertes en adviezen zijn op basis van de Trias Energetica. Elke duurzaamheid aanpassing is ondersteunend aan een ander om zo een win-win-win situatie te creëren. Dit is goed voor de portemonnee en voor het milieu!

De Trias Energetica, ontwikkeld door TU Delft, is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, zodat ze op een efficiënte manier samenwerken.

Efficiënt in de zin van: zo duurzaam mogelijk, dus zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Duurzaam Wonen Wijzer werkt volgens de principes van de Trias Energetica. Maar deze is voornamelijk gericht op nieuwbouw waar bepaalde keuzes, zoals bijvoorbeeld de gevel op het zuiden, nog gemaakt kunnen worden. In de bestaande bouw zijn veel van de keuzes niet meer beschikbaar en vullen wij de Trias Energetica iets anders in wat resulteert in het volgende stappenplan.

Stap 1 – Verbeteren van de isolatiewaardes van uw woning
Stap 2 – Verbeteren van het warmteafgifte systeem in uw woning
Stap 3 – Verlagen en opwekken van de benodigde duurzame energie
Stap 4 – Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en producten

Verbeteren van de isolatiewaardes van uw woning

De enige reden waarom er een verwarmingssysteem in uw woning geplaatst wordt is omdat uw woning warmte verliest. Verminder de verliezen en u heeft mogelijk een minder groot warmteafgifte systeem en minder energie nodig.

Verbeteren van het warmteafgifte systeem in uw woning

Na het verbeteren van de isolatiewaardes zal een analyse van het huidige warmteafgifte systeem plaats moeten vinden. Hierbij wordt gekeken naar de benodigde energie en hoe deze af te geven aan de woning.

Verlagen en opwekken van de benodigde energie

Als het verbeterde warmteafgifte systeem is ontworpen dan is de volgende stap hoe deze te voorzien van een kosteneffectief en duurzaam systeem voor het opwekken van de benodigde energie en het integreren van het typische gebruik van stroom in uw woning. Dit is het samenspel tussen de CV, zonnepanelen, PVT, zonneboiler, grondwarmte, warmtepomp(boiler) systemen.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en producten

De techniek in de verduurzaming innoveert snel. Hierdoor komen er steeds meer producten welke een verbetering kunnen betekenen in de afgifte, opslag, opwekking van duurzame energie of gewoonweg minder energie verbruiken. Een partij met een oog op de toekomst die met u mee denkt is kan u dus niet alleen nu maar ook in de toekomst helpen uw duurzaamheid doelen te realiseren.