Veiligheid en Garanties

We zijn bezig om onze certificaten en erkenningen te digitaliseren. Vraag ons gerust naar de fotocopien van het bewijs van onze kennis en kunde!

ISSO certificering voor InstallQ
– Zonnestroomsystemen Ontwerp

Certificaat EPA-U – Energielabels 2021 volgens NTA8800
– Opname en verwerking gegevens Utiliteit en Nieuwbouw

Getuigschrift BDA 
– Zonnestroomsystemen Ontwerp

Certificaat Warmtepomp Adviseur IW
– Ontwerp en advies warmtepomp systemen

  • Kennis en ervaring
  • Korte lijnen
  • Deskundig advies
  • Vakwerk