Verplichting warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers bij grote renovatie vertraagd

In eerste instantie was het idee om warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers een verplichting te maken op het moment dat er een grote renovatie plaatsvindt. Dit om te kunnen voldoen aan een bepaalde minimumeis van hernieuwbare energie opwekken. Deze maatregel zou dan vanaf 30 juni 2021 van kracht zijn gegaan. Echter is er vertraging bij het invoeren van deze maatregel opgelopen. Het bleek namelijk dat niet alle wettelijke procedures op de juiste manier zijn voltooid.

Ontwerpbesluit in april

Minister Ollongren kwam in half april met het ontwerpbesluit in de Tweede Kamer. Het idee hiervan was om in het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving een wijziging aan te brengen. Zodanig dat je voortaan een verplichting had om hernieuwbare energie op te wekken na het uitvoeren van een renovatie.

EU-richtlijnen

In de basis komt deze verandering voort uit een EU-richtlijn die dit nastreeft. De EU heeft namelijk flink ingezet op het bevorderen van het opwekken van hernieuwbare energie. Daarbij is er bijvoorbeeld een grote focus op zonnepanelen en windmolens. De originele doelstelling was daarbij om op 30 juni 2021 alle onderdelen van deze Europese richtlijn binnen de Nederlandse wet te implementeren.

Helaas kwam hierbij de constatering dat dit niet helemaal is gelukt. Per 1 juli 2021 was er op 13 verschillende punten van de EU-richtlijnen nog sprake van een achterstand. Volgens minister Kaag heeft dit grotendeels te maken met het voorbereiden van de verschillende wetsvoorstellen. Hier ging uiteindelijk flink wat meer tijd inzitten dan van tevoren werd gedacht. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat de directe gevolgen van de veranderingen moesten worden onderzocht. In de praktijk bleek dit meer moeite te kosten dan verwacht.

Nu in het najaar

Het doel waarbij men streeft naar een minimum opwekking van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie is nu verplaatst naar het najaar van 2021. De verwachting is dat alle plooien dan zijn gladgestreken en dat de Europese richtlijnen op de juiste manier in de Nederlandse wetgeving zijn geïntegreerd.

Belangrijk om daarbij op te merken, is dat deze nieuwe richtlijnen voor de nieuwbouw reeds gelden. Wanneer er dus sprake is van een nieuwbouwproject, dan levert dit hoe dan ook een toename in opwekking van hernieuwbare energie op. Dit is allemaal ingevoerd middels de BENG-eisen. Deze uitgebreide BENG-eisen zijn op 1 januari 2021 ingegaan.

Al met al is er dus nog geen exacte datum vastgesteld waarop de nog niet behaalde doelstelling dan toch eindelijk wordt behaald. Het verplichten van warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers bij een grote renovatie zit er dus aan te komen. We mogen er met z’n allen vanuit gaan dat dit niet heel veel langer meer gaat duren. Voordat het najaar van 2021 erop zit, is deze verandering in de wetgeving als het goed is volledig van kracht.

Zodoende zetten we een belangrijke volgende stap in de groene energietransitie. Als onderdeel van de EU is het doel van Nederland om zeker een steentje bij te dragen. Uiteindelijk is het de EU die in grote lijnen bepaalt in welke richting we gaan.